Přehled citrusů není veřejně přístupný.

Pokud máte zájem o přístup do databáze více než 5000 citrusů, nejprve se zaregistrujte a pak pošlete 200 Kč na přístup na jeden rok na tento účet: 2328306002/5500. Předplatiti si můžete i více let najednou.

Pokud budete platit ze zahraničí, lze částku zaslat i v euro, a to 8,50 € na účet ve formátu IBAN CZ4655000000002328306002

Do zprávy pro příjemce pokud možno uvádějte své přihlašovací jméno, abych mohl snadno přiřadit platbu příslušnému uživateli.